AKTUALNO
ZAKAJ MI
OSEBNA IZKAZNICA
Zbornica računovodskih servisov


PARTNERJI

Podatki v oblaku
mojSef.si
Virtualni strežniki
mojOblak.si
ISG d.o.o.
Datalab Tehnologije d. d.

ABM RAČUNOVODSTVO


Naša temeljna naloga je zagotavljati podjetnikom kakovostne računovodske informacije za optimiziranje poslovanja in izpolnjevanje predpisanih obveznosti finančnega poročanja, v podporo poslovnem odločanju in povečevanju vrednosti podjetja na vse bolj zahtevnem trgu.

Nudimo vam celovito podporo pri računovodskem spremljanju poslovanja, urejanju poslovnih knjig in dokumentacije, izpolnjevanju davčnih obveznosti in obveznosti finančnega poročanja. Podrobno analiziramo vaše finančno poslovanje in vas opremimo s predlogi »po meri« podjetnika. Storitve računovodstva opravljamo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike/zasebnike, društva in zavode.

Kot zunanji partner prevzamemo odgovornost za vodenje vašega računovodstva. Servisiranje računovodskih potreb temelji na osebnem pristopu v smislu prilagajanja poslovnim potrebam podjetnika in iskanju možnosti za razvoj poslovanja.

Razpolagamo z znanjem in večletnimi izkušnjami na področju računovodstva in financ, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo naročenih storitev, našim podjetnikom pa miren spanec – z »abeemovci« vas računovodske skrbi gotovo ne bodo težile.


Ponudba računovodskih storitev

Za potrebe naročnikov opravljamo računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige in dnevnika knjiženja (knjiženje posl. dogodkov),
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • knjiženje bančnih izpiskov (plačil),
 • obračunavanje davka na dodano vrednost,
 • obračunavanje plač in drugih prejemkov zaposlenih (nadomestila plač, povračila stroškov, …),
 • obračunavanje drugih izplačil fizičnim osebam (avtorski honorar, dohodki na podlagi podjemne pogodbe, študentsko delo, …),
 • obračunavanje prispevkov za socialno varnost samozaposlenih,
 • vodenje zalog materiala in blaga,
 • vodenje blagajniške knjige,
 • sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila,
 • sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb / davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti / davčnega obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normiranci),
 • pošiljanje obračunov in poročil pristojnim organom v imenu naročnika (FURS, AJPES, Banka Slovenije, SURS, ZPIZ, …),
 • priprava obdobnih poročil za notranje uporabnike ter druge storitve po naročilu naročnika.

eRačunovodstvo

Zeleno, brezpapirno poslovanje in z njim povezana odgovornost do okolja je trend, ki ga tudi mi vse bolj zasledujemo pri našem poslovanju. V sodelovanju z našimi partnerji za področje informacijske tehnologije uporabljamo sodobne in varne rešitve eRačunovodstva: storitve v oblaku, dokumentni sistem (elektronski arhiv), eRačuni in druge rešitve, ki zagotavljajo hitro izmenjavo dokumentov, preglednost in možnost takojšnega dostopa do vseh pomembnih dokumentov podjetja na enem mestu.

Na željo podjetnika lahko prevzamemo celotno dokumentacijo tudi v fizični obliki in jo v takšni obliki tudi vodimo, če je podjetniku tak način sodelovanja bližji.


Želite zamenjati računovodski servis?

V kolikor ste nezadovoljni z vašim sedanjim računovodskim servisom oz. ga želite zamenjati iz katerih drugih razlogov, za vas brezplačno poskrbimo za enostavno in hitro zamenjavo računovodskega servisa. Izvedemo celoten postopek primopredaje računovodske dokumentacije in zagotovimo nemoteno nadaljevanje vodenja vašega računovodstva v računovodskem servisu ABM STORITVE d.o.o. .

ABM STORITVE D.O.O.

računovodstvo,
davčno svetovanje,
notranja revizija

Celovška cesta 134,
1000 Ljubljana
GSM: 031/831 920

E-mail:
info@abm-storitve.si


POVEZAVE

Portal javnih naročil
Uradni list RS
Dav�na uprava RS
e-davki
e-uprava
e-VEM
AJPES
SIR
SURS
ESS
Banka Slovenije

POVEJ NAPREJ