AKTUALNO
ZAKAJ MI
OSEBNA IZKAZNICA
Zbornica računovodskih servisov


PARTNERJI

Podatki v oblaku
mojSef.si
Virtualni strežniki
mojOblak.si
ISG d.o.o.
Datalab Tehnologije d. d.

reference


Računovodske storitve opravljamo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zasebnike, društva in manjše zavode. Obseg računovodenja, ki ga izvajamo sega na naslednja področja dejavnosti (po SKD 2008):

Gostinstvo
I56.1 - Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
I56.2 - Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
I56.3 - Strežba pijač
Trgovina
G47.71 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G47.72 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.76 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
G47.59 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G46.65 - Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G46.47 - Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G47.91 - Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G45.1 - Trgovina z motornimi vozili
Gradbeništvo
F43.31 - Fasaderska in štukaterska dela
F43.32 - Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.33 - Oblaganje tal in sten
F43.34 - Steklarska in pleskarska dela
F43.39 - Druga zaključna gradbena dela
F43.99 - Druga specializirana gradbena dela
F43.1 - Pripravljalna dela na gradbišču
F43.9 - Krovstvo in druga specializirana gradbena dela
Elektroinštalacije
F43.21 - Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.29 - Drugo inštaliranje pri gradnjah
Proizvodnja, predelava
C25.11 - Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.6 - Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin
G46.74 - Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
C16.2 - Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov
Računalništvo
J62.0 - Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
J63.1 - Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti, obratovanje spletnih portalov
S95.1 - Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
M71.129 - Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Nepremičninsko poslovanje
L68.31 - Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.32 - Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Izobraževanje
P85.53 - Dejavnost vozniških šol
P85.59 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Prevajanje
M74.3 - Prevajanje in tolmačenje
Pravo
M69.103 Druge pravne dejavnosti
Zdravstvo
Q86.22 - Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.23 - Zobozdravstvena dejavnost
Q86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti
Šport
R93.12 - Dejavnost športnih klubov
R93.19 - Druge športne dejavnosti
P85.51 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
Avtoprevozništvo, selitve, taxi dejavnost
H49.41 - Cestni tovorni promet
H49.42 - Selitvena dejavnost
H49.32 - Obratovanje taksijev
Servis avtomobilov
G45.2 - Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Storitvene dejavnosti - razne
S96.021 - Frizerska dejavnost
S96.022 - Kozmetična in pedikerska dejavnost
S96.04 - Dejavnosti za nego telesa
N81.21 - Splošno čiščenje stavb
N81.30 - Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
S96.01 - Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
M70.2 - Podjetniško in poslovno svetovanje
C25.72 - Proizvodnja ključavnic, okovja
S95.23 - Popravila obutve in usnjene galanterije
S95.120 - Popravila komunikacijskih naprav
C13.3 - Dodelava tekstili
C33.11 - Popravila kovinskih izdelkov
G47.19 - Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
ter druge dejavnosti.

ABM STORITVE D.O.O.

računovodstvo,
davčno svetovanje,
notranja revizija

Celovška cesta 134,
1000 Ljubljana
GSM: 031/831 920

E-mail:
info@abm-storitve.si


POVEZAVE

Portal javnih naročil
Uradni list RS
Dav�na uprava RS
e-davki
e-uprava
e-VEM
AJPES
SIR
SURS
ESS
Banka Slovenije


POVEJ NAPREJ